VIZOS | VISA INFOLT. Vizų darymasis bei ambasada-ambasada lakstymas nėra pats maloniausias dalykas, o nežinant pakankamai apie procesą – ir labai skausmingas. Dėl to stengsimės čionai pateikti visą su vizomis susijusią informaciją, savo ir kitų labui.

EN. Visa process and the ambasy-ambasy running can be sometimes not the most pleasant experience, especially when there is so much to see in another country you are staying. That is why we will try to give all the visa related info that we gathered while on the road.

Azerbaidžianas.
Vizą darėmės Tibilisyje, Gruzijoje, pasinaudoję XTour agentūra.

Už vizą sumokėjome po $110 ir ją gavome už trijų dienų. Azerbaidžiano yra brangiausa viza yra šiame regione. Kadangi šalis reikalauja Pakvietimo Laiško, tai agentūrą mes todėl ir pasirinkome, sutaupydami sau laiko ir jėgų.

Reikėjo: 1 foto, paliktas pasas, mokėjimas grynais.
Adresas: Chavchavadze 68, Tibilisis, Gruzija.Kirgizija.
Vizą pasidarėme Kazachstano ambasadoje Baku, Azerbaidžiane.

Už vizą sumokėjome po $30 ir ją gavome už penkių dienų. Labai malonus ir paprastas procesas – Pirmadienį dieną užpildėme formas (mums padėjo darbuotojai), o Penktadienį ryte atsiėmėme vizas. Kiek kebloka buvo surasti pačią ambasadą, nes visi mūsų turėti adresai pasenę ir dėl to mums teko truputėlį pramankštinti kojas.

Reikėjo: 1 foto, paliktas pasas, banko pervedimas.
Adresas:> Šalia Europos Viešbučio, Baku. Iš centro važiuoja 65 autobusas.
Atidaryta: 9:30-11:30.Iranas.
Vizą darėmės Erzurum, Turkija. Vis gi mūsų procesas buvo ne standartinis.

Naudojomės Iranianvisa agentūra (€35), tačiau ji mus pavedė ir sumaišiusi anketas, bei vėluodama porą savaičių (vietoj trijų savaičių proceso, laukėm pusantro mėnesio) mums sujaukė planus. Tad mums nusprendė padėti patys konsulato Erzurum darbuotojai. Patys sutvarkė pakvietimą ir per tris dienas padarė vizą už $50.

Reikėjo: 1 foto (merginom su skara), paliktas pasas, banko pervedimas.
Adresas: Ali Ravi gatvė, priešais National Education fakulteto.
Atidaryta: 9:30-11:30; 2:30-4:00, visą savaitę išskyrus Ketvirtadienį ir Penktadienį (Irano savaitgalis).Uzbekistanas.
Darėmės Teherane, Iranas. Reikia Iškvietimo Laiško.

Iškvietimo laišką be jokių problemų gavome iš Stantours ($40) per 10-14d. Nuvykę į jų ambasadą užsirašėme vardus ant eilės lapo. Priėjus langelį padavėme pasus ir Iškvietimo laiškus, ir užpildėme anketas. Sumokėję vietoje $75 gavome vizas per 15min.

Reikėjo: 1 foto, 1 paso kopijos, atspausdinto iškvietimo laiško
Adresas: 4th Park Alley, Movahhed Danesh Street, Boustan Street, Parsdaran Street
Atidaryta: 9:00-11:00, Sekmadienis-Ketvirtadienis.Turkmenistanas.
Turistinę gauti labai sunku ir brangu, tad rinkomės tranzitinę, prieš tai pasidarius Uzbekistano vizą. Dokumentai 5 dienų vizai priduoti Teherane, Iranas. Pati viza vėliau atsiimta Mashhad. Deja, gavome tik 3 dienas.

Konsulata Teherane labai nepunktuali ir nesiskaitanti su žmonėmis, tad daug kas priklauso nuo jų nuotaikos. Pridavus ten dokumentus, ją po 5 darbo dienų galimą atsiimti. Mes tai padarėme Masshad, kur reikėjo užpildyti formą (ant kampo yra Photoshop skanavimo įstaigėlė, kuri nuskenavo mūsų pasus, atspausdino mūsų anketas ir jas užpildė už tam tikrą mokestį) ir vietoje sumokėti $70.

Teherane
Reikėjo: skanuotos paso ir Uzbekistano vizos kopijos
Adresas: Number 5, Borati Alley, Vatonpoor Alley, Dr Lavagani Street
Atidaryta: nepastovu, bet sutikta agentūros vadovė sakė, kad būti reikia iki 11tos. Sekmadienis-XX.

Mašhade
Reikėjo: užpildyta anketa, 1 foto, paso ir Uzbekistano vizų kopijos
Adresas: Imam Homeini 34Kazakhstanas.
Viza Biškeke, Kirgizijoje.

Pridavus dokumentus reikėjo palaukti 3 dienas ir tada sugrįžus ryte pasiklausti atsakymo. Kadani viskas buvo gerai, tai sumokėjus banke ir atnešus į ambasadą kvitą su pasais iki 12 valandos, vakare 6:30, juos buvo galima atsiimti.

Reikėjo: 1 foto , 1 paso kopija, 1 kirgistano vizos kopija, banko pervedimas.
Adresas: Mira prospektas, prie Pinara hotelio
Atidaryta: 9:00-11:30Kinija.
Viza Biškeke, Kirgizijoje.

Nors mes vizą darėmės Lietuvoje su Kentaurtours agentūra, kuri viską sutvarkė per savaitę, tačiau jas praradome užstrigę kalnuose prie Kinijos sienos. Naują vizą darėmės pasinaudoję agentūros Biškeke pagalba (Liucy tel: +996 772128759). Sumokėjome $120 už 4 dienų procesą. Savaitės procesas būtų kainavęs $100.

Reikėjo: 1 foto, 1 paso kopija, 1 kirgistano vizos kopija, 1 užpildyta ilga anketa
Adresas: 142 Chuy prospektasLaosas
Gauta ant sienos.

Viskas labai paprasta. Sumoki apie $40 (arba 290 CNY, nes mes dar turėjome kinietiškų pinigų) ir užpildžius anketą su nuotraukėle tu jau gauni vizą.Tailandas
Ant sienos.

Po 1000 Baht (mokama vietos valiuta, nors lauke galima mėginti išsikeisti) užpildžius trumpą anketą ir parožius skrydžio iš Tailando bilietus* už kelių minučių gaunama 15 dienų viza.

*Mes neturėjome skrydžio iš Tailando bilietų ir jie mus norėjo išsiųsti atgal į Laosą. Tad pradėjome šnekėti apie Tranzitinę vizą ir pasakoti, jog mes tik kirsime Tailandą Malaizijos link. Tada jie pakeitė savo nuomonę ir sutiko padaryti reguliarią vizą.

Daugiau info.. čia.Indonezija
Ant sienos.

Parodžius skrydžio bilietų kopijas ir sumokėjus po 25$ (geriau duoti lygiai, nes grąža bus vietos vlaiuta ir labai nepalankiai tau konvertuota) gavome vizas.

Azerbaijan.
We did the visa in Tbilisy, Georgia, using the XTour agency.

For each visa we paid $110 and got it in three days. Is is the most expensive region’s visa to get. Because the country is requiring the Letter of Invitation, we have chosen this agency as it solved everything for us saving time and struggle.

We needed: 1 photo, leaving passport, payment in cash.
Address: Chavchavadze 68, Tbilisi, Georgia.Kyrghyzstan.
We made the visa in Kazachstan’s embassy in Baku, Azerbaijan.

For the visa we paid $30 and received it in five days. Very easy and straightforward process – Monday we filled in the forms (the staff helped us) and got the passports back on Friday morning. It was a bit tricky to find the embassy though, as all the addresses we had were outdated and wrong, so a bit of excising was needed.

Needed: 1 photo, leaving the passpport, bank transfer.
Adress: Next to Europe Hotel, Baku. You can take the 65 bus from the city center.
Open: 9:30-11:30 am.Iran.
Visa was done in Erzurum, Turkey. Our situation and process was not a standard one.

We used Iranianvisa agency (€35) though they have let us down. After waiting two weeks extra (instead of three week process – 5 weeks), mixing up our applications and giving us wrong numbers we gave up with them. Luckily Erzurum Iran’s consulate staff decided to help us and make a visa without Invitation Letter (LOI) themselves. Everything was done by them, we just paid $50 and got our visa in three days.

Needed: 1 photo (girls with hidden hair), bank transfer
Address: Ali Ravi street, behind the National Education faculty
Open: 9:30-11:30; 2:30-4:00, all week except for Thursday and Friday (Iran’s weekend)Uzbekistan.
We made the visa in Teheran, Iran. We needed an Invitation Letter (LOI).

The LOIs we got very smoothly with Stantours ($40) in 10-14d. After coming to the embassy we put our names on a long list. When we reached the door we gave the passports, LOIs and filled some applications. After paying $75 on the spot we got our visas in 15min.

Needed: 1 photo, 1 passport copy, LOI
Adress: 4th Park Alley, Movahhed Danesh Street, Boustan Street, Parsdaran Street (better ask someone to write this in farsi)
Open: 9:00-11:00, Sunday – ThursdayTurkmenistan.
A touristic visa is very hard and expensive to obtian, so after we got our Uzbekistan’s visa we applied for a 5 day tranzit visa. The documents were first submitted in Teheran, Iran and then the visa itself obtained 5 days later in Mashhad. Unfortunatelly they decided to give us only a 3 day transit one.

The embasssy staff in Teheran is rude and does not care about opening hours, so lots depends on their mood. After submitting documents we went to Masshad to get the visa. A form was needed (on the main street corner there is a ‘Photoshop scan’ shop which done all the form filling and document scanning for some charge) and a payment of $70 on the spot.

Teheran
Needed: scanned passport and Uzbekistan’s visa copy
Adress: Number 5, Borati Alley, Vatonpoor Alley, Dr Lavagani Street (better tranlate this to English)
Open: it depends on their mood, but some agency lady we met said we should be there before 11am. Is surely open on Sundays.


Masshad
Needed: 1 form, 1 photo, passport and Uzbekistan’s visa copies
Adress: Imam Homeini 34Kazakhstan.
Visa in Bishkek, Kirgystan.

After we submitted the documents it took them 3 days to process the applications. We came back early in the morning to found out that the results were OK and we will get the visa after the payment. Payment needs to be made before 12am so that the visa could be picked up same day 6:30pm.

Needed: 1 photo, 1 passport copy, 1 Kyrgistan’s visa copy, bank transfer.
Adress: Mira prospect, close to Pinara hotel
Open: 9:00-11:30, but better get there early as the queues are longChina.
Visa Bishek, Kirgystan.

The visa was done using agency in Bishkek (Liucy tel: +996 772128759). After paying them $120 for a 4 day process we got them quite smoothly.

Needed: 1 photo, 1 passport copy, 1 Kirgystan’s visa copy, 1 long application that we got in the agency
Adress: 142 Chuy prospectLaos
Got it on the border.

Everything is very simple. Pay around $40 (or 290 CNY as we had some left from China) and after filling an application form with a foto you get it in a few minutes.Thailand
On the border.

1000 Baht each (paying in Bahts, though you can try to exchange dollars with the locals), filling a quick form and showing a departure flight tickets* you get a 15 day visa in a few minutes.

*We did not have the tickets and they were trying to send us back to Laos. We started asking for a Transit visa as we were going to Malaysia and they changed their minds allowing us to get a regular tourist visa.Indonesia
On the border.

After showing the departure flight tickets and paying $25 each (better to pay exact sum as change is given back in Rupiah [of course with their favourite rate]) we got the visas in a few minutes.


Keletas papiltomų šaltinių | Some extra info

Caravanistan

Worldcyclingtour

Teryrobin

(kai kurie gali būti pasenę | some might be outdated)